Article amb la paraula clau urbanisme

Enric Solsona. La vinculació professional en el patrimoni arquitectònic

L’arquitectura de l’Enric Solsona ha anat més enllà de la tasca de projectar edificacions… Per a ell, la feina ha estat sempre una passió. I, aquesta feina, no es pot entendre sense afegir-hi la seva contribució i compromís per vetllar pel patrimoni cultural i arquitectònic.

Article Complet PDF

Autor:

Secció:

Etiquetes: , , ,


L’urbanisme de l’arquitecte Enric Solsona. «Rambla de Sant Isidre, 53 1r Igualada: la feina callada… però efectiva»

Bona part de la llarga trajectòria professional de l’Enric Solsona ha estat dedicada a crear documents de planejament que ordenin satisfactòriament el territori i que protegeixin valors patrimonials i paisatgístics…

Article Complet PDF

Autor:

Secció:

Etiquetes: , , ,


La singularitat del paisatge del barri del Rec

El barri del Rec, o de les Adoberies d’Igualada, és una peça urbana de gran valor, atesa la seva singularitat en el context territorial i industrial de Catalunya i d’Europa. Es tracta d’un espai d’antiga industrialització localitzat al sector més meridional de la ciutat d’Igualada, encaixat entre el riu Anoia i el seu antic perímetre medieval.

Article Complet PDF

Autor:

Secció:

Etiquetes: ,