Articles de Pere Comellas Casanova

La discriminació de la llengua de signes catalana (LSC) i els prejudicis interdisciplinaris

Hi ha a Catalunya tres llengües d’un arrelament històric inqüestionable. Totes tres estan reconegudes legalment, però dues són oficials oficials, i la tercera només té un reconeixement jurídic que li hauria de garantir la protecció i la promoció. Parlem del català i de l’aranès per una banda (les oficials oficials) i de la llengua de signes catalana per l’altra .

Article Complet PDF

Autor:

Secció:

Etiquetes: