Article amb la paraula clau estrella de mar

La Calliderma Atagensis de Montbui: una estrella de mar fòssil única a Catalunya

Pels voltants de la Tossa de Montbui, l’autor va trobar una estrella de mar fòssil completa. Era
en una capa d’argiles calcàries griso-blavenques (anomenades pels geòlegs «margues d’Igualada»)
pertanyents al pis bartonià del període Eocè.

Article Complet PDF

Autor:

Secció:

Etiquetes: , , ,