I, doncs, què és un filòsof?

No sense certa arrogància, el filòsof s’atorga el pedant títol d’amant del coneixement, que no altra cosa vol dir philósophos. Aquest coneixement, tanmateix, esdevé théoria —ja ho veieu, és impossible deixar de fer servir paraules d’altres idiomes, millor si són gregues o alemanyes.

Article Complet PDF

Autor:

Secció:

Etiquetes: