Les persones

Director
Antoni Dalmau i Ribalta (1951-2022)

Han format part del consell de redacció
Maria Enrich Murt
M. Carme Junyent Figueras
Pau Llacuna Ortínez
M. Teresa Miret Solé
Antoni Olivé Tomàs
Flocel Sabaté Curull
Joan Sellarès Alegre
Josep Maria Solà Bonet
Joaquim Solé Vilanova
Marta Vives Sabaté

Han format part del consell editorial
Xavier Badia Cardús, Marta Bartrolí Romeu, M. Antònia Bisbal Sendra, Roser Castellet Termes, Antoni Dalmau Ribalta, Maria Enrich Murt, Gemma Estrada Planell, Josep Ferrer Bujons, Rafael Jorba Castellví, Francesc Jorba Comallonga, M. Carme Junyent Figueras, Pau Llacuna Ortínez, Toni Lloret Grau, Assumpta Mateu Clapera, Manuel Mateu Ratera, M. Teresa Miret Solé, Jaume Ortínez Vives, Salvador Pelfort Prat, Ramon Pinyol Torrents, Francesc Rossell Farré, Flocel Sabaté Curull, Josep Maria Solà Bonet, Joaquim Solé Vilanova, Pep Solé Vilanova, Miquel Térmens Graells, Joan Valls Piqué, Anna Vila Badia i Marta Vives Sabaté