Les persones

Director
Antoni Dalmau i Ribalta

Consell de redacció
Maria Enrich i Murt, M. Carme Junyent i Figueras, Pau Llacuna i Ortínez, M. Teresa Miret i Solé, Antoni Olivé i Tomàs, Flocel Sabaté i Curull, Josep M. Solà i Bonet, Joan Sellarès i Alegre i Marta Vives i Sabaté

Consell editorial
Xavier Badia i Cardús, Marta Bartrolí i Romeu, M. Antònia Bisbal i Sendra, Roser Castellet i Termes, Antoni Dalmau i Ribalta, Maria Enrich i Murt, Gemma Estrada i Planell, Josep Ferrer i Bujons, Rafael Jorba i Castellví, Francesc Jorba i Comallonga, M. Carme Junyent i Figueras, Pau Llacuna i Ortínez, Toni Lloret i Grau, Assumpta Mateu i Clapera, Manuel Mateu i Ratera, M. Teresa Miret i Solé, Jaume Ortínez i Vives, Salvador Pelfort i Prat, Ramon Pinyol i Torrents, Francesc Rossell i Farré, Flocel Sabaté i Curull, Josep M. Solà i Bonet, Joaquim Solé i Vilanova, Pep Solé i Vilanova, Miquel Térmens i Graells, Joan Valls i Piqué, Anna Vila i Badia i Marta Vives i Sabaté